واگویه‌ها

اینجا برای ما هر داستان، تجربه، رویا، دلتنگی و ... که در زندگیت داشتی یا داری رو بنویس...
  • پر کردن این قسمت اختیاریه... اگر دوست نداری، می‌تونی اسمت رو ننویسی
  • جدا کننده بخش

  • هر چیزی که نمی‌تونی برای کسی بگی اینجا بنویس. شایدم دوست داشته تجربه‌هات رو به اشتراک بذاری یا از دلتنگی‌ها، ترس‌ها، رویاهات و ... برای ما حرف بزنی. خیالتم از اینکه ناشناس می‌مونی راحت باشه
  • جدا کننده بخش

  • اگه دوست داری واگویه‌ات با عکسای انتخابی خودت منتشر بشه، می‌تونی تا 9 عکس اینجا واسمون بفرستی